staywithhug.com

เว็บไซต์ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงต้องมีหลายภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงการจัดวางเนื้อหาสำหรับภาษาต่างๆ ให้ลงตัวกับธีมให้มากที่สุด รวมไปถึงการใช้สี การใช้รูปเชิญชวน ซึ่งเน้นไปทางโทนสีส้มสว่างเพื่อให้ดูมีความสดใส และจัดวางรูปแบบให้ดูอลังการงานสร้าง…

  • CLIENT HUG Group
  • YEAR 2018
  • WE DID Wordpress , Webdesign
  • CATEGORY
  • TAGS